forsidegrafik3_2013

POLARFRONTEN

 – et netmagasin om polarforskning

Polarfronten bringer fire gange om året historier fra polarforskningens arbejdsmark. Vi skriver om epokegørende resultater og nye initiativer, ekspeditioner og det daglige arbejde, om nye forskerspirer og internationalt kendte forskere, om forskningspolitik og aktiviteter i forskningens grænseland – polarfronten.dk

Kontakt:
Polarfronten
Det Arktiske Hus
Strandgade 102
1401 København K
Tlf. +45 3026 8090
www.polarfronten.dk