Medlemskab

– foredrag, sociale arrangementer, Seniorklubben, Kunstforeningen ARON og medlemsrabat.

Medlemskab i Det Grønlandske Selskab tegnes igennem kontigent for 1 år ad gangen. Betaling kan ske som giroindbetaling enten på posthus eller netbank. Af hensyn til administrationsomkostninger foretrækker vi at fakturere via email, med efterfølgende netbankindbetaling. Priserne er årlige og abonnementsprisen i Danmark er inkl. moms.

Medlemskab af Det Grønlandske Selskab
Som introduktionstilbud får alle nye medlemmer også tidsskriftet Grønland som en del af medlemskabet i 2018
Medlemskab – enlig 360 kr.

Medlemskab – samboende 510 kr.
Medlemskab studerende 280 kr.

Medlemskab af DGS inkl. tidsskriftet Grønland
Danmark, Grønland, EU og resten af verden
Enlig 600 kr. 
Samboende 750 kr. 
Studerende 425 kr. 

Abonnement på Tidsskriftet ”Grønland” u/medlemskab af DGS
Årligt (DK, Grønland, Eur) 415 kr.                                                                                        Studerende 325 kr. (325 kr. resten af verden)

Øvrige 415 kr.

Medlemskab af Kunstforeningen ARON
Pr. medlem 100 kr.
(forudsætter medlemskab af Det Grønlandske Selskab)

Æresmedlemmer er kontingentfri.
Personer, virksomheder og institutioner kan optages som livsvarige medlemmer mod betaling af 10 gange årligt kontingent jf. Selskabets love. 

Tilmelding

* Din tilmelding/medlemskab er først gældende/aktiv, når du har betalt kontingent, som du får yderligere information om i en bekræftelse fra sekretariatet. Har du problemer med denne formular, så kontakt sekretariatet.