Medlemskab

Som medlem af Det Grønlandske Selskab får du fri entré til vores mange spændende foredrag og arrangementer, som finder sted både i Kraemer Hus, på GEUS og Nordatlantens Brygge. I medlemskabet er også inkluderet kunstudvalget ARON´s arrangementer og årlige udtrækning af kunst. Du får også medlemsrabat bl.a. på foreningens bogudgivelser. Og så får du tilsendt Tidsskriftet Grønland fire gange om året.

Medlemskab i Det Grønlandske Selskab tegnes igennem kontingent for 1 år ad gangen. Af hensyn til administrationsomkostninger foretrækker vi at fakturere via e-mail, med efterfølgende netbanksindbetaling. Priserne er årlige og abonnementsprisen i Danmark er inkl. moms.
Medlemskab samboende giver fri éntre til selskabets arrangementer for to personer bosat på samme adresse.
Medlemskab som studerende gælder kun fuldtidsstuderende som modtager SU.

Medlemskab af Det Grønlandske Selskab*
Inkl. Tidsskriftet Grønland – priser 2024
Danmark, Grønland, EU og resten af verden
Medlemskab – enlig 575 kr.
Medlemskab – samboende 800 kr.
Medlemskab – studerende 285 kr.

Abonnement på “Tidsskriftet Grønland” u/medlemskab af DGS*
Priser 2024
Danmark, Grønland, EU og resten af verden
Årligt 4 numre – 440 kr.

Studerende – 360 kr. 

Æresmedlemmer er kontingentfri.

*Vilkår for medlemskab af Det Grønlandske Selskab og abonnement på Tidsskriftet Grønland

Der betales for et år ad gangen, for gældende år. Faktura til medlemmer / abonnenter udsendes typisk i starten af året i januar eller februar, eller sendes ved opstart af medlemskab / abonnement. Medlemskaber og abonnementer fornys automatisk indtil de opsiges. Undtaget herfra er medlemskab/abonnement givet som gave, der altid stopper, når perioden for gave udløber.

Udmeldelse af selskabet / opsigelse af abonnement skal altid ske ved skriftlig henvendelse til sekretariatet. Udmeldelse / opsigelse anses først som gyldig, når denne er modtaget hos og dernæst bekræftet af sekretariatet.

Udmeldelse som medlem af Det Grønlandske Selskab Idet vi henviser til vores vedtægter §4 stk. 7 skal udmeldelse gældende for det efterfølgende år ske skriftligt og være selskabet i hænde inden udgangen af november måned.

Opsigelse af abonnement på Tidsskriftet Grønland gælder fra opsigelsesdato, idet der skal betales for evt. modtagelse af antal af “Tidsskriftet Grønland” frem til gældende opsigelsesdato.

Vi gør venligst opmærksom på, at manglende betaling ikke anses som udmeldelse af selskabet / opsigelse af abonnement.  

GDPR:
DGS arbejder med at sikre opfyldelse af kravene til persondataforordningen, der omhandler beskyttelsen af persondata. DGS videregiver ikke personoplysninger til 3 part, dog sender DGS oplysninger om navn, og adresse til trykkeriet for at kunne sende tidsskriftet Grønland ud til medlemmer/abonnenter. DGS har en databehandlingsaftale med trykkeriet, så vi sikrer at data slettes efter udsendelsen af hvert nummer.

DGS indsamler ikke persondata ud over hvad der opgives til DGS ved medlemskab af det pågældende medlem. Vores persondata opbevares i vores kundesystemet E-conomics, som vi har indgået en databehandlingsaftale med, som sikrer beskyttelsen af medlemmernes persondata. DGS registrerer ikke såkaldt personfølsomme data, der er data om f.eks. finansielle forhold eller sygdom m.m. 

Tilmelding

**Medlemskab for studerende gælder kun fuldtidsstuderende som modtager SU
* Din tilmelding/medlemskab er først gældende/aktiv, når du har betalt kontingent, som du får yderligere information om i en bekræftelse fra sekretariatet. Har du problemer med denne formular, så kontakt sekretariatet.