Medlemskab

– foredrag, sociale arrangementer, Seniorklubben, Kunstforeningen ARON og medlemsrabat.

Medlemskab i Det Grønlandske Selskab tegnes igennem kontigent for 1 år ad gangen. Betaling kan ske som giroindbetaling enten på posthus eller netbank. Af hensyn til administrationsomkostninger foretrækker vi at fakturere via email, med efterfølgende netbankindbetaling. Priserne er årlige og abonnementsprisen i Danmark er inkl. moms.

Medlemskab af Det Grønlandske Selskab
Som introduktionstilbud får alle nye medlemmer også tidsskriftet Grønland som en del af medlemskabet i 2021
Medlemskab – enlig 525 kr.

Medlemskab – samboende 725 kr.
Medlemskab – studerende 260 kr.

Medlemskab af DGS inkl. tidsskriftet Grønland
Danmark, Grønland, EU og resten af verden
Enlig 525 kr. 
Samboende 725 kr. 
Studerende 260 kr. 

Abonnement på Tidsskriftet ”Grønland” u/medlemskab af DGS
Årligt (DK, Grønland, Eur) 425 kr.

Studerende 350 kr. (350 kr. resten af verden)
Øvrige 425 kr.

Medlemskab af Kunstforeningen ARON
Pr. medlem 100 kr.
(forudsætter medlemskab af Det Grønlandske Selskab)

Æresmedlemmer er kontingentfri.


GDPR:
DGS arbejder med at sikre opfyldelse af kravene til persondataforordningen, der omhandler beskyttelsen af persondata. DGS videregiver ikke personoplysninger til 3 part, dog sender DGS oplysninger om navn, og adresse til trykkeriet for at kunne sende tidsskriftet Grønland ud til medlemmer/abonnenter. DGS vil indgå en databehandlingsaftale med trykkeriet så vi sikrer at data slettes efter udsendelsen af hvert nummer.

DGS indsamler ikke persondata ud over hvad der opgives til DGS ved medlemskab af det pågældende medlem. Vores persondata opbevares i vores kundesystemet E-conomics, som vi har indgået en databehandlingsaftale med, som sikrer beskyttelsen af medlemmernes persondata. DGS registrerer ikke såkaldt personfølsomme data, der er data om f.eks. finansielle forhold eller sygdom m.m. DGS persondatapolitik vil blive gjort tilgængelig for medlemmerne når den er vedtaget af bestyrelsen.

Tilmelding

* Din tilmelding/medlemskab er først gældende/aktiv, når du har betalt kontingent, som du får yderligere information om i en bekræftelse fra sekretariatet. Har du problemer med denne formular, så kontakt sekretariatet.