Medlemskab

Som medlem af Det Grønlandske Selskab får du fri entré til vores mange spændende foredrag og arrangementer, som finder sted både i Kraemer Hus, på GEUS og Nordatlantens Brygge. I medlemskabet er også inkluderet kunstudvalget ARON´s arrangementer og årlige udtrækning af kunst. Du får også medlemsrabat bl.a. på foreningens bogudgivelser. Og så får du tilsendt Tidsskriftet Grønland fire gange om året.

Medlemskab i Det Grønlandske Selskab tegnes igennem kontingent for 1 år ad gangen. Betaling kan ske som giroindbetaling enten på posthus eller netbank. Af hensyn til administrationsomkostninger foretrækker vi at fakturere via e-mail, med efterfølgende netbanksindbetaling. Priserne er årlige og abonnementsprisen i Danmark er inkl. moms.

Medlemskab af Det Grønlandske Selskab
Inkl. Tidsskriftet Grønland 
Danmark, Grønland, EU og resten af verden
Medlemskab – enlig 550 kr.
Medlemskab – samboende 775 kr.
Medlemskab – studerende 275 kr.

Abonnement på “Tidsskriftet Grønland” u/medlemskab af DGS
Danmark, Grønland, EU og resten af verden
Årligt 4 numre – 425 kr.

Studerende – 350 kr. 

Æresmedlemmer er kontingentfri.


GDPR:
DGS arbejder med at sikre opfyldelse af kravene til persondataforordningen, der omhandler beskyttelsen af persondata. DGS videregiver ikke personoplysninger til 3 part, dog sender DGS oplysninger om navn, og adresse til trykkeriet for at kunne sende tidsskriftet Grønland ud til medlemmer/abonnenter. DGS vil indgå en databehandlingsaftale med trykkeriet så vi sikrer at data slettes efter udsendelsen af hvert nummer.

DGS indsamler ikke persondata ud over hvad der opgives til DGS ved medlemskab af det pågældende medlem. Vores persondata opbevares i vores kundesystemet E-conomics, som vi har indgået en databehandlingsaftale med, som sikrer beskyttelsen af medlemmernes persondata. DGS registrerer ikke såkaldt personfølsomme data, der er data om f.eks. finansielle forhold eller sygdom m.m. DGS persondatapolitik vil blive gjort tilgængelig for medlemmerne når den er vedtaget af bestyrelsen.

Tilmelding

**Medlemskab for studerende gælder kun fuldtidsstuderende som modtager SU
* Din tilmelding/medlemskab er først gældende/aktiv, når du har betalt kontingent, som du får yderligere information om i en bekræftelse fra sekretariatet. Har du problemer med denne formular, så kontakt sekretariatet.