Bestyrelse

Johnny Fredericia (formand)
Flemming Petersen (næstformand)
Bent Nielsen
Arnaq Grove
Naja Mikkelsen
Kirsten Thisted
Peter Normann Hansen
Bjarne Erbo Grønfeldt
Marie-Louise Deth Petersen

Suppleanter
Søren Rose
Bjarne Grønnow

Sekretariatsleder
Maria Jensen

Revisorer
Jørn Stålfos
Egil Borchersen

Forretningsudvalg
Johnny Fredericia
Flemming Petersen
Bent Nielsen
Peter Normann Hansen

Aktivitetsudvalget
Naja Mikkelsen
Kirsten Thisted
Bjarne Erbo Grønfeldt
Bjarne Grønnow
Marie-Louise Deth Petersen

Litterære udvalg
Kirsten Thisted
Bent Nielsen
Søren Rose
Bjarne Erbo Grønfeldt

Redaktionsudvalg 
Kirsten Thisted
Naja Mikkelsen
Bjarne Grønnow
Marie-Louise Deth Petersen

Medie- og markedsføringsudvalg
Marie-Louise Deth Petersen
Peter Normann Hansen
Søren Rose

Seniorklubben
Kontakt: Jørn Würtz

Kunstforeningen ARON (stiftet 1999)
Birte Haagen (formand)
Asta Nicolajsen
Henrik Høyer
Hanne Prip
Jørn Würtz (sekretær)