Bestyrelse

Johnny Fredericia (Formand)
Bent Nielsen (Næstformand)
Naja Mikkelsen
Søren Rose
Peter Normann Hansen
Bjarne Erbo Grønfeldt
Marie-Louise Deth Petersen
Ditte Nørgaard Andersen
Adam Worm
Kristine Elby Møller

Suppleanter
Morten Jørck
Bjarne Grønnow

Sekretariatsleder
Maria Jensen

Revisorer
Jørn Stålfos
Egil Borchersen

Forretningsudvalg
Johnny Fredericia
Bent Nielsen
Peter Normann Hansen

Aktivitetsudvalget
Bjarne Erbo Grønfeldt
Naja Mikkelsen
Kristine Elby Møller
Morten Jørck
Marie-Louise Deth Petersen

Litterære udvalg
Bent Nielsen
Kirsten Thisted
Søren Rose
Bjarne Erbo Grønfeldt
Einar lund jensen

Redaktionsudvalg
Uffe Wilken
Ditte Nørgaard Andersen
Bjarne Grønnow
Marie-Louise Deth Petersen

Medie- og markedsføringsudvalg
Peter Normann Hansen
Marie-Louise Deth Petersen
Johnny Fredericia
Adam Worm
Morten Jørck
Ditte Nørgaard Andersen
Naja Mikkelsen

Seniorklubben
Kontakt: Jørn Würtz

Kunstforeningen ARON (stiftet 1999)
Birte Haagen (formand)
Henrik Høyer
Hanne Prip
Jørgen Trondhjem
Jørn Würtz (sekretær)