NYHEDER

Selskabet arrangerer en række foredrags- og debataftener.

Gentoftenatten 2016
Det Grønlandske Selskab afholdte åbent hus på Gentoftenatten med temaet:  ”Facetter af Grønland”. Læse mere…