Tidsskriftet Grønland nr. 1, 2022

Abonnement

Abonnement på “Tidsskriftet Grønland” u/medlemskab af DGS
Priser 2024
Danmark, Grønland, EU og resten af verden
Årligt 4 numre – 440 kr.

Studerende – 360 kr. 

For priser på medlemskab inkl. Tidsskriftet Grønland samt abonnementsvilkår se under medlemskab.

Af hensyn til administrationsomkostninger foretrækker vi at fakturere via email, med efterfølgende netbanksindbetaling.