Retningslinjer til forfattere

Artiklerne i tidsskrifter er ikke nødvendigvis forskningsbaserede. Tidsskriftet Grønland er imidlertid optaget på den bibliometriske forskningskoordinator og for at sikre en høj kvalitet underkastes de enkelte artikler en bedømmelse af såvel interne som eksterne forskningskyndige fagfæller. Bedømmerne er anonyme.

For at smidiggøre produktion af Tidsskriftet Grønland og opnå det bedste resultat bedes forfatterne følge følgende retningslinjer:

Skriv et svar