Generalforsamling 2020

Grundet Corona situationen udskød DGS’s bestyrelse afholdelse af selskabets generalforsamling til efteråret 2020. Situationen påvirkes fortsat af Corona epidemien og dette medfører begrænsninger på deltagelse i de planlagte møder. Derfor bliver generalforsamlingen 2020 afholdt skriftligt og elektronisk ved afstemning/godkendelse og valg af de påkrævede punkter på generalforsamlingens dagsorden. Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne i medfør at første indkaldelse, og der er alene indkommet bestyrelsens forslag af medlemmer til valg til bestyrelse m.m.

Alle medlemmer, der ikke er i restance, får tilsendt link til afstemningsformular på DGS’s hjemmeside www.dgls.dk. Samtidigt tilsendes beretning og revideret regnskab, samt forslag til budget for 2021. Linket er planlagt udsendt 7. oktober med 2 ugers frist for afstemning, der lukkes 21. oktober. Regnskabet er godkendt af revisorerne og underskrives af hele bestyrelsen efter den elektroniske afstemning.

Gå til elektronisk afstemning
(klik på billedet og indtast koden
du fik tilsendt )
ENLIG MEDLEM

Afstemning
åbner 07-10-2020, kl.12.00
lukker 21-10-2020, kl.12.00
Afstemning er nu LUKKET

Optælling forelægges DGS Forretningsudvalg til godkendelse

Resultat oplyses her på siden og via direkte mail til medlemmerne

Gå til elektronisk afstemning 
(klik på billedet og indtast koden
du fik tilsendt )
SAMBOENDE MEDLEM

Hent materiale:
Dagsorden
Beretning 2019
Regnskab 2019
Budget 2021

Spørgsmål til afstemningen rettes til sekretariatet
eller på tlf.: +45 6160 5331.